Dự án: nhà máy sản xuất lắp ráp linh kiện điển tử máy tính.
Địa chỉ: Vân Trung, Bắc Giang.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Woosung Precision Vina

Facebook Comments