Dự án: bar coffee.
Địa chỉ: Hạ Long, Quảng Ninh.
Chủ đầu tư: anh Tùng.
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty CP thương mại cơ điện và xây dựng CMEC

Facebook Comments